Služby

 • Výpůjční služby
  • absenční výpůjčky – čtenáři si mohou knihu nebo dokument půjčit na určenou dobu mimo knihovnu
  • prezenční výpůjčky – čtenáři si mohou dokument půjčit pouze v knihovně (dokumenty z příruční knihovny, nejnovější čísla novin a časopisů)
 • MVS – meziknihovní výpůjční služba – zpřístupňování dokumentů z fondu jiné knihovny
 • Poskytování informací o knihovním fondu a jeho dostupnosti – pomoc při vyhledávání
  v on-line katalogu
 • Čtenářské konto
 • Rezervace dokumentů
 • Prodlužování výpůjček
 • Veřejně přístupný internet
 • Reprografické služby  (viz ceník)

  Seznam aktuálně odebíraných časopisů a novin k 25.1.2017
  100+1
  Burda
  Diana – háčkovaná móda
  dTest
  Duha
  Enigma
  Epocha
  History
  Chatař a chalupář
  Jihlavské listy
  Krásný venkov
  Květy
  Moje psychologie
  National Geographic
  Nové proměny bydlení
  Receptář
  Rozmarýna
  Rytmus života

.