Místní knihovny

HRBOV

Knihovnice: Dvořáková Jana
Půjčovní doba: pondělí 15.30 – 17.00
Výkaz o knihovně za uplynulý rok 2015
Čtenáři Výpůjčky Knihovní fond
20 211 318

K dispozici veřejně přístupný internet.

JANOVICE

Knihovnice: Bratršovská Marie
Půjčovní doba: pátek 16.30 – 17.30
Výkaz o knihovně za uplynulý rok 2015
Čtenáři Výpůjčky Knihovní fond
6 199 602

NOVÉ DVORY

Knihovnice: Rychlá Marie
Půjčovní doba: pondělí 16.00 – 17.00
Výkaz o knihovně za uplynulý rok 2015
Čtenáři Výpůjčky Knihovní fond
20 189 654

K dispozici veřejně přístupný internet.

Za dobrou činnost knihovna získala ocenění Knihovna Vysočiny 2007..