Ceník služeb

Ceník je platný od 1.2.2016

Registrace čtenářů

Výpůjční služby poskytujeme pouze registrovaným uživatelům. K registraci požadujeme občanský průkaz jako doklad totožnosti. Čtenářům mladším patnácti let podepíší přihlášku rodiče (zákonný zástupce), čímž stvrdí odpovědnost za dodržování knihovního řádu.

čtenářský průkaz při přihlášení do knihovny zdarma
ztráta průkazu a vystavení nového 10 Kč

Registrační poplatky

roční registrační poplatek 100 Kč dospělí
50 Kč děti a mládež do 15 let

Prodlužování výpůjček

Výpůjčky lze prodloužit:

– online – viz čtenářské konto

Nápověda ke čtenářskému kontu:

 PIN – vaše datum narození ve tvaru „RRMMDD“, kde „RR“ je poslední dvojčíslí roku, „MM“ pořadové číslo měsíce v kalendářním roce (01-12) a „DD“ pořadové číslo dne v měsíci (01-31). Narodil(a)-li jste se například 22. května 1990, zadáte PIN „900522“.

Poplatky za nedodržení výpůjční doby

po uplynutí třítýdenní výpůjční doby 5 Kč/týden
e-mailem poštou
1. upomínka po 72 dnech 20 Kč 33 Kč
2. upomínka po 100 dnech 30 Kč 43 Kč
3. upomínka po 135 dnech 40 Kč 53 Kč

Ostatní poplatky

jednorázová výpůjčka 10 Kč
meziknihovní výpůjční služba (MVS) 60 Kč
poškození knihy 50 Kč
poškození čárového kódu 10 Kč
ztráta knihy knihy vydané před rokem 1995
cena knihy + 200 %
knihy vydané po roce 1995
cena knihy+ 50 Kč
ztráta časopisu pořizovací cena časopisu

 Veřejně přístupný internet

  • 0,50 Kč/min
  • registrovaný čtenář má nárok 1x denně na prvních 15 minut zdarma
  • knihovna má wifi připojení

 

 Kopírování

jednostranná kopie A4 2 Kč
oboustranná kopie A4 4 Kč

Tisk

 černobílý tisk A4  2 Kč
 barevný tisk A4  10 Kč
 skenování  zdarma

.