Přednášky Ivy Georgievové – říjen, listopad 2016

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich