Beseda pro žáky 8. tříd – Historie knihovny; Mezinárodní desetinné třídění; Orientace v knihovně – duben