Přednáška Hynka Jurmana – Vlastivěda Vysočiny, Literatura Vysočiny, Ženy Vysočiny – 12. dubna

Více o něm na http://90.177.110.200/jurman.wz.cz/

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich