Přednáška Petry Dvořákové pro žáky 7. ročníků – téma anorexie – 27. února 2017