Beseda pro žáky 8. ročníků – historie knihovny, MDT, znalostní kvíz – květen 2016

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde