Beseda pro žáky 8. ročníků – historie knihovny, MDT, znalostní kvíz – květen 2016