Beseda pro žáky 8. ročníků – historie knihovny, MDT, znalostní kvíz – květen 2016

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich