Služby

 • Výpůjční služby
  • absenční výpůjčky – čtenáři si mohou knihu nebo dokument půjčit na určenou dobu mimo knihovnu
  • prezenční výpůjčky – čtenáři si mohou dokument půjčit pouze v knihovně (dokumenty z příruční knihovny, nejnovější čísla novin a časopisů)
 • MVS – meziknihovní výpůjční služba – zpřístupňování dokumentů z fondu jiné knihovny
 • Poskytování informací o knihovním fondu a jeho dostupnosti – pomoc při vyhledávání v on-line katalogu
 • Na našich webových stránkách www.knihovna.polna.cz můžete využít:
  On-line katalog  – k vyhledávání informací o knihách, možnost rezervace zapůjčených titulů

  Čtenářské konto – zde můžete získat přehled Vašich výpůjček, zjistit aktuální stav Vašich rezervací, atd.

  PIN –  tvořený datem narození ve tvaru rok

  (poslední dvě číslice), měsíc a den,
  např. 550216 (datum narození 16. 2. 1955)

  Číslo Vaší průkazky nebo e-mail :
  PIN ( RRMMDD ) :
 • Rezervace dokumentů
 • Prodlužování výpůjček – přes internet lze prodloužit maximálně 60. den od začátku výpůjčky
 • Veřejně přístupný internet
 • WiFi Logo Vector – Brands Logos
 • Reprografické služby  (viz ceník)

  Seznam aktuálně odebíraných časopisů a novin k 1. 7. 2020
  100+1
  Blesk pro ženy
  Burda
  Čtyřlístek – pro děti
  Diana šitá móda
  Diana – háčkovaná móda
  dTest
  Duha
  Elle
  Enigma
  Epocha
  History
  Chatař a chalupář
  Jihlavské listy
  Katka
  Kačer Donald – pro děti
  Krásný rok
  Maminka
  Moje psychologie
  Napsáno životem
  Ona dnes
  Raketa – časopis pro děti od 5 do 10 let
  Receptář
  Reflex
  Respekt
  Rozmarýna
  Rytmus života
  Simpsonovi – pro děti
  Svět na dlani
  Téma
  Tina
  Witch – pro děti

.